Year 2018

September 16, 2018

Tea Journey throughout Vietnam – Hien Minh Tea – 15 & 16th day

Chúng tôi phải tiếp tục lên đường vì sợ, sợ rằng nếu ở lâu hơn thì không xa rời Đà Lạt được nữa. 2 ngày ở nơi đây là 2 ngày vô cùng quý giá. Tôi gặp lại những người bạn sau 2 năm. Bạn làm trà, bạn làm cafe, tất cả đều rất phát triển. Gặp lại anh Quang chị Ngọc của Là Việt Coffee, thấy anh dù rất bận...
views: 654 read more ⟶
Showing 1 to 9 of 16 (2 Pages)