Testimonials

February 19, 2020

THƯỞNG TRÀ NGÀY XUÂN

Hùng cậu chủ hiên trà Hien Minh Tea nói: “Để có được thành phẩm bạch trà thì không phức tạp, nhưng lại rất kỳ công. Bạch trà được coi là phương pháp đầu tiên trong các phương pháp chế biến trà. Người ta hái búp chồi trên cùng của lá khi còn chưa mở sau đó phơi trên những phên tre, dưới tác động của ...
views: 1071 read more ⟶
January 24, 2019

The He‘art’ Of Tea

As we gear up our Zen Brothers podcasts to take you around the world, we’re excited to be able to bring you to Hien Minh Tea House in Hanoi, Vietnam. The heart and soul of this teahouse come from its proprietors: Nguyen Viet Hung and Hai Yen – 2 Everyday Masters who epitomize love, empathy, servitud...
views: 1067 read more ⟶
January 04, 2018

Feeling of a close customer

Have a sip of tea in Yen’s house!In a winter day, a day that I don’t know where to go, when all the movie that I am quite interested in is out of stock, when my best friend is busy with her partner, when other friends busy with other parties and I feel alone when staying at home, flipping through a ...
views: 990 read more ⟶
Showing 1 to 7 of 7 (1 Pages)